روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسبژانگ ییمو

سایه: فرمانروای «واقعی» کیست؟

دربارۀ «سایه» (۲۰۱۸)، ساختۀ ژانگ ییمو توجه: این تفسیر داستان فیلم را «لو» می دهد! «سایه» (۲۰۱۸)، آخرین ساختۀ ژانگ ییمو، فیلمساز چینی، ظاهراً داستانی تاریخی می گوید دربارۀ «بدل»هایی که می باید سپر بلای اربابان خود شوند تا اگر بلایی هم قرار است نازل شود بر سر آنان نازل شود و «ارباب» بی گزند بماند. اما در نگاهی نزدیک تر به نظر می آید که کارگردان با تمهیداتی در روایت می کوشد پا را از این فراتر بگذارد...

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من