روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسبنقاب

«حجاب» کرونا: از «فلسفۀ نقاب» تا «فلسفۀ حجاب»

  تصویر ۱: «دکتر طاعون» یا به ایتالیایی: Medico della Peste (پزشکان ونیزی در دورۀ شیوع طاعون نقابی مخصوص داشتند. علاوه بر نقاب، «قبا» یا «ردا»ی سباه بلندی نیز می‌پوشیدند که از گردن تا پا را می‌پوشاند. ونیزی‌ها از نقاب در برخی جشن‌های خود برای خوشگذرانی نیز استفاده می‌کردند تا ناشناس بمانند)   «افسون‌زدایی» در «عصر کرونا» ?  امروز بسیاری از رخ‌های زیبا در زیر «نقاب‌های بهداشتی» پنهان...

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من