روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسبتشیع

فرهنگ کین‌توزی

یکی از آفات فرهنگی جامعۀ ما آلودگی به فرهنگ «کین‌توزی» یا «انتقام‌کشی» است. ما بر این تصوریم که هر ناروایی یا ستمی در حق خودمان را نباید بی‌پاسخ بگذاریم، بگذریم که در بسیاری مواقع این «احساس ستم» می‌تواند کاملاً «خیالی» و «موهوم» باشد، و حتی در صورت ممکن باید آن را چند برابر بیشتر تلافی کنیم. حتی به عدالت مرسوم، یعنی اینکه تلافی به مثل باید «متناسب» با جرم یا ستم باشد هم اعتقادی نداریم. ضرب‌المثل...

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من