روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسبآدورنو، حیوان، کشتن، نام، صفت، توجیه برای زدن و کشتن

زبان و خشونت: چرا آنها را می‌کُشند؟ ـــ چون حیوان‌اند!

آشویتس هنگامی آغاز می‌شود که به کشتارگاه می‌نگریم و با خود می‌گوییم: «آنها را می‌کشند، چون حیوان‌اند!» سخنی منسوب به آدورنو که هرگز نگفته است! ? چرا حیوانات را می‌کشیم؟ چرا به انسانی می‌گوییم «حیوان» تا او را با وجدانی راحت و با توجیهی اخلاقی بکشیم؟ چرا انسانی را با حیوانی درنده همچون «ببر» و «پلنگ» و «عقرب» و «مار» و «گرگ» مقایسه می‌کنیم و بر او نامی می‌گذاریم تا بگوییم او «موذی» و «زیانبار» و...

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من