روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسبوجودگرایی،فلسفه وجودی،هایدگر،سارتر،کی‌یرکگور،یاسپرس،جان مک‌کواری

وجودگرایی

  به مناسبت انتشار ویراست دوم «فلسفه وجودی»، هرمس، ۱۳ اسفند ۹۹ ? «وجودگرایی» یا «اگزیستانسیالیسم» عنوانی بود که سارتر برای فلسفۀ خودش برگزید، اما این عنوانی بود که هیچ‌کس از کسانی که فلسفه‌شان شباهتی با مضامین «وجودی» دارد راضی به پذیرفتن آن نشد. مفهوم «وجود» و «وجودی» به معنای جدید را سورن کی‌یرکگور، متفکّر دینی دانمارکی، در نیمۀ اول قرن نوزدهم متداول کرد و هایدگر شاهکار خود «هستی و زمان»...

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من