روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسبهیوم، عقل، شهوت، رساله‌ای درباره طبیعت آدمی، انتشارات ققنوس، نظریه ترجمه، عواطف، احساسات، امیال

«شهوات»، «عواطف» یا «امیال و احساسات»

🔶 یکی دو هفته پیش در صفحهٔ اینستاگرام «انتشارات ققنوس» جمله‌ای مشهور از دیوید هیوم را در تصویری درشت دیدم که برایم آشنا بود. مترجم کتاب «رساله‌ای دربارهٔ طبیعت آدمی» که این انتشارات آن را منتشر کرده است این جملهٔ مشهور را بدین گونه ترجمه کرده بود: Reason is, and ought only to be the slave of the passions, and can never pretend to any other office than to serve and obey them. «عقل بردهٔ امیال و...

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من