روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسبمستضعفین، قوم_یهود، وراثت_زمین، دین، مستکبرین، فلسفه_تاریخ، تفسیر، هرمنوتیک، تأویل، مؤمنین، متقین

چرا «مستضعفین» و نه «مؤمنین»؟

? چرا خدا می‌گوید که اراده کرده است «آنان که در زمین (یا در آن سرزمین؟) به ضعف کشیده شده بودند» (الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ) «پبشوایان» (ائمه) و «وارثان» (وارثین) زمبن شوند؟ چرا نگفته است: «مؤمنین»؟ چرا نگفته است: «متّقین»؟ چرا نگفته است: «صالحین»؟ چرا نگفته است: «مصلحین»؟ به‌راستی چرا گفته است: «الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ»؟ «مستضعفین» یا «کسانی که به ضعف کشیده شده بودند» چه...

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من