روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسبفلسفه، علم، شناخت، ایمان، باور، افلاطون، سارتر، ایمان بد، ایمان خوب، اپیستمه

فلسفه، باور و ایمان: چرا سارتر «ایمان» و «باور» را بنیان «فریب» و «خودفریبی» می‌داند؟

? ما چه هنگام «فریب» می‌خوریم؟ چه هنگام «خود» را فریب می‌دهیم؟ چه هنگام دیگران را فریب می‌دهیم؟ چرا «دروغ» می‌گوییم؟ «دروغ» چیست؟ «باور» چیست؟ «ایمان» چیست؟ «فلسفه» چیست؟ «حقیقت» چیست؟ «علم» چیست؟ ما فریب می‌خوریم، هنگامی که دروغی را «باور» می‌کنیم. بدون «باور کردن» فریبی در کار نیست. «باور» همواره نااستوار و لرزان است. به‌آسانی از میان می‌رود و پراکنده می‌شود. آنچه می‌دانیم «شناخت» است، «علم»...

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من