روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسبفروغ فرخزاد، تولدی دیگر، آن روزها، شعر نو فارسی،

آن روزها

? آن روزها آن روزها رفتند آن روزهای خوب آن روزهای سالم سرشار آن آسمان‌های پُر از پولک آن شاخساران پُر از گیلاس آن خانه‌های تکیه داده در حفاظ سبز پیچک‌ها به یکدیگر آن بام‌های بادبادک‌های بازیگوش آن کوچه‌های گیج از عطر اقاقی‌ها آن روزها رفتند آن روزهایی کز شکاف پلک‌های من آوازهایم، چون حُبابی از هوا لبریز، می‌جوشید چشمم به روی هرچه می‌لغزید آن ‌را چو شیر تازه می‌نوشید گویی میان مردمک‌هایم خرگوش...

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من