روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسبفردوسی، هومر، بهرام، گیو، ایرج، امام حسین، بزرگی، نام، ننگ

دست شُستن به خون!

جهان را چنین است ساز و نهاد عنان بزرگی هر آن کو بجُست نخستین بباید به خون دست شُست فردوسی (شاهنامه، «گفتار اندر داستان فرود سیاوش»، ۲۴) ?  ابیات بالا از حکیم فرزانهٔ طوس اگر بدون بستری که در اشاره بدان سروده شده است خوانده شوند شاید برای خوانندهٔ آشنا با «شهریار» ماکیاوللی یادآور اندرزهای او به چزاره بورجا یا نمایشنامه‌های «شیطان و خدا» (در این نمایشنامه خونریزی برای کسب بزرگی و عزّت و نعمت و جاه...

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من