روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسبسلطنت،اشرافیت،اروپا،امریکا،کالج الکترال

از «مجمع شاه‌گزین» تا «مجمع برگزینندگان»: تبار «کالج الکتورال»

?  این روزها که به واسطهٔ برگزاری انتخابات امریکا نام «کالج الکتورال» (الکتورال کالج) یا «مجمع برگزینندگان» زیاد به گوش می‌رسد یا دیده می‌شود به یاد یادداشتی افتادم که در صفحهٔ ۳۸، عقل‌گرایان (جلد ۴ تاریخ فلسفهٔ غرب آکسفورد)، انتشارات روزنه، ۱۳۹۸، برای توضیح عنوان «الکتور» («شاه‌گزین») آورده بودم که لقبی اشرافی در اروپا تا قرن هفدهم بود و آن این بود: عنوان اعضای آلمانی (در آلمانی: Kurfürst) «مجمع...

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من