روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسبانواع قتل، برتولت برشت، اندیشه‌های متی، بهرام حبیبی

انواع مختلف قتل

🔶 قتل انواع گوناگون دارد. می‌شود با چاقو شکم کسی را پاره کرد یا نانش را برید یا بیماریش را علاج نکرد. می‌توان کسی را در دخمه‌ای جا داد و یا تا حد مرگ به کار کشید. ممکن است کسانی را هم به خودکشی مجبور کنند یا به جنگ بفرستند و از این قبیل. فقط بعضی از این نوع قتل‌ها در کشور ما ممنوع است. (ص ۴٣)
برتولت برشت، اندیشه‌های متی، ترجمهٔ بهرام حبیبی
Telegram: @fallosafahmshk

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من