روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسبامریکا،انتخابات،ریاست جمهوری

هنوز هم؟

? مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس: هنوز هم برای ما فرقی نمی‌کند که چه کسی در امریکا رییس‌جمهور شود؟پ
پ ن. اما پس چرا برای اسرائیل و عربستان فرق می‌کند؟

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من