روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسبادبیات، عرفان، تصوف، نقد اجتماعی، روشنفکران در جامعه اسلامی، عرفان مبارز

ادبیات، عرفان: شهادت تاریخی و نقد زمانه

? دربارهٔ سخنان بالا که عطار در «تذکره‌الاولیاء» خود آنها را از قول خرقانی آورده است، چه می‌توان گفت: خداشناسی، اندرز اخلاقی، نقد اجتماعی، یا شهادتی به وضع زمانه؟ ما عادت کرده‌ایم که صوفیان و عارفان را کسانی به شمار آوریم که در «لامکان» سیر می‌کنند و توجهی به کار و بار این جهان ندارند و تنها فکر و ذکرشان این است که هرچه زودتر از این «خراب‌آباد» به سوی آن «ناکجاآباد» رخت بربندند. اما می‌باید پرسید...

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من