روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

«بیزر» یا «بایزر»؟

?  تلفظ و نگارش نام نویسندگان بیگانه از جمله چیزهایی است که برای برخی از بازیگران و معرکه‌گردانان عرصهٔ نشر و کتاب و روضه‌خوانان فلسفی در تارنماهای معلوم‌الحال و مدرسان همه‌فن حریف و همه‌جایی در بنگاه‌های فرهنگی تدریس فلسفه و کذا و کذا، بسیار مهم شده است تا جایی که گمان می‌برند متخصص تلفظ هر نامی در صورت اصلی‌اند و حتی در املای فارسی نیزآن صورتی که خودشان می‌نویسند «درست» است و بنابراین بی‌درنگ فتوا به نادرستی هر نگارش و تلفظ دیگر می‌دهند!

اما این به اصطلاح «لمپن‌های روشنفکر» (اصطلاح «لمپنیسم روشنفکرانه» از دکتر ناصر فکوهی است برای برخی از همین روضه‌خوانان و شیادان به اصطلاح درس‌گفتارهای فلسفی و ویراستاران و مترجمان ناشران به اصطلاح معتبر و دیگر به اصطلاح «جستار»نویسان در صفحات «اندیشه» در روزنامه‌های معتبر روشنفکری!) گاهی بدجوری بند را به آب می‌دهند. یکی از اینها همین تلفظ و نگارش نام «بایزر» به صورت «بیزر» است که معلوم می‌کند مشاوران و ویراستاران و مترجمان ناشری معتبر مانند «انتشارات ققنوس»، که سه‌تا از کتاب‌های این نویسندهٔ امریکایی را منتشر کرده است، چه مایه از دانش در انگلیسی یا آلمانی بهره دارند، دیگر تا چه رسد به فهم متون فلسفی و اصطلاح‌شناسی در فلسفه.

باری، تلفظ و نگارش نام‌های بیگانه در هر زبانی نیز می‌باید تابع قواعد زبان مقصد باشد و نه زبان مبدأ. اما یک مورد عجیبی که چند سالی است مرا متعجب کرده است تلفظ و نگارش نام نویسندهٔ امریکایی «فردریک بایزر» به صورت «بیزر» است. نمی‌دانم، شاید مترجمان به پیروی از نگارش نام «هایدگر» به صورت «هیدگر» خواسته‌اند به همان راه آشنا بروند و «سنت» را پاس بدارند! حرفی نیست، هیچ نامی را در همهٔ زبان‌ها یکسان تلفظ نمی‌کنند و حتی همهٔ گویندگان به یک زبان نیز. اما وقتی کسانی مدعی‌اند که تلفظ و نگارش‌شان از نامی «درست» است و ویراستار فلان ناشرند و می‌توانند به مترجمان زور بگویند و دار و دسته و باند برای خود درست کنند و تبلیغ و تحمیق کنند، باید ادعای این شیادان بی‌مایه را که با ادعای «تلفظ و نگارش درست» قصد فریبکاری و بدنامی دیگر مترجمان را دارند بر سر جای خود نشاند.

باری، اگر کسانی می‌خواهند بدانند که این نام را در انگلیسی و آلمانی (این نام در اصل آلمانی است) چگونه تلفظ می‌کنند، می‌توانند خود جست و جویی در اینترنت انجام دهند و حتی ببینند و بشنوند که کسانی نیز در انگلیسی ممکن است این نام را «بیزر» تلفظ کنند!؟ اما اگر به دنبال تلفظ «موثق» و معتبرند می‌توانند به گفت و گو با این نویسنده از سوی ناشر یکی از کتاب‌هایش، دانشگاه آکسفورد، رجوع کنند تا مطمئن شوند که تلفظ و نگارش «بیزر» برای نام این نویسنده صد در صد غلط است.

Telegram: @fallosafahmshk

افزودن دیدگاه

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من