روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

من فرد هستم: عاشورا و موقعیت تراژیک

تراژدی فرد و نظام در «آنتیگونه»، «مردی برای تمام فصلها»، «جادوگران شهر سالم», عاشورا: یک مقایسه

کلِّ یومٍ عاشورا و کلِّ ارضٍ کربلا

* * *

آنان که ملت‌ها را آفریدند و بر فرازشان ایمانی و
عشقی آویختند، آفرینندگان بودند و ]آنان[ این‌سان
زندگی را خدمت گزاردند.

نخست ملت ها آفریدگار بودند و بسی پس از آن
فردها. براستی، فرد خود تازه ترین آفریده است.

نیچه

شاید هیچ مفهومی به اندازۀ مفهوم «فرد» در تکوین جهان جدید، جهان بعد از دورۀ رنسانس، مؤثر نبوده باشد. مورخانی مانند یاکوب بورکهارت و فیلسوفانی مانند فریدریش نیچه و جامعه شناسانی مانند گئورگ زیمل به صراحت از آن سخن گفته اند و آن را مهمترین دستاورد جهان جدید دانسته اند. با این همه، نمی توان گفت که این مفهوم به تمامی در جهان جدید روییده است، گرچه مسلّم است که به تمامی در جهان جدید به بار نشسته است. در این مقاله ابتدا می کوشم چگونگی شکل گیری این مفهوم را روشن سازم و سپس نشان دهم که چگونه میان واقعۀ عاشورا (موقعیت مؤثر در شک لگیری این واقعه) و سه نمایشنامۀ ماندگار در سنّت غربی از حیث موقعیت تراژیک شباهتهای اساسی وجود دارد، تا آنجا که می توان از یکی بودن «سرمشق» در آنها سخن گفت.

تمامی متن را در فایل پی دی اف بخوانید: 11.Ashura.Tragedy.980726

افزودن دیدگاه

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من